Autoskola Safe Start Ispiti

Autoškola ispiti – primjeri i objašnjenje

U ovom članku pokušati ćemo vam objasniti  što što se nalazi na pisanoj provjeri za vozačku dozvolu te dati nekoliko primjera pitanja na ispitima po poglavljima predavanja.

Općenito o polaganju za vozačku dozvolu

Vozački ispit osmišljen je kako bi se procijenila sposobnost vozača da sigurno i odgovorno upravlja motornim vozilom u različitim prometnim situacijama. Da bi položili vozački ispit, vozač mora pokazati sposobnost u sljedećim područjima:

Pisani test za vozačku dozvolu osmišljen je kako bi se procijenilo znanje vozača o prometnim pravilima i propisima.

Pisani ispit obično uključuje pitanja o sljedećim temama:

Propisi u cestovnom prometu

Ova tema obuhvaća poznavanje osnovnih pravila i zakona koji reguliraju promet na cestama, uključujući brzinu kretanja, ograničenja i pravo prvenstva prolaza.

Ponašanje sudionika u prometu

Ova tema uključuje poznavanje osnovnih pravila ponašanja u prometu, kao što su propisno signaliziranje, korištenje sigurnosnih pojaseva, izbjegavanje vožnje pod utjecajem alkohola i droga i slično

Cesta i njena obilježja

Ova tema obuhvaća poznavanje različitih vrsta cesta, njihovih obilježja i specifičnosti te kako se ponašati u određenim situacijama

Znakovi u prometu

Ova tema uključuje poznavanje različitih vrsta prometnih znakova i njihovih značenja, uključujući i horizontalnu i vertikalnu signalizaciju

Uočavanje prometnih uvjeta i situacije

Ova tema obuhvaća sposobnost vozača da prepozna i procijeni prometne uvjete i situacije na cesti kako bi mogao reagirati na vrijeme i izbjegao eventualne opasnosti

Ostali sudionici u cestovnom prometu

Ova tema obuhvaća poznavanje ponašanja i pravila drugih sudionika u prometu, poput pješaka, biciklista i motociklista

Prometna pravila

Ova tema obuhvaća poznavanje različitih prometnih pravila i propisa, kao što su ograničenja brzine, propisno rukovanje vozilom te pravila o pretjecanju i obilaženju

Vozilo u funkciji sigurnosti prometa

Ova tema uključuje poznavanje sigurnosnih sustava na vozilima, poput kočnica, guma, svjetala i slično, kao i načine održavanja vozila u ispravnom stanju

Vožnja u naselju

Ova tema obuhvaća specifičnosti vožnje u naseljenim mjestima, uključujući ograničenja brzine, propisno parkiranje, vožnju kroz pješačke zone i slično

Postupak u slučaju prometne nezgode

Ova tema obuhvaća poznavanje postupaka koji se trebaju provesti u slučaju prometne nezgode, uključujući pravilno pozicioniranje vozila, pozivanje hitne pomoći i policije te pružanje prve pomoći

Vožnja u posebnim uvjetima

Ova tema obuhvaća poznavanje specifičnosti vožnje u posebnim uvjetima kao što su loše vremenske prilike, noćna vožnja, vožnja po klizavim i neasfaltiranim cestama te slično

Pravila ponašanja u slučaju prometne nesreće

Ova tema obuhvaća poznavanje pravila ponašanja u slučaju prometne nesreće, uključujući pravilno parkiranje i obilježavanje mjesta nesreće, kontaktiranje hitne pomoći i policije, te pružanje pomoći ozlijeđenima ako je to moguće

Primjeri pitanja na pismenom ispitu

Primjere pitanja podijelili smo po cjelinama sa predavanja te smo iz svake cjeline naveli po nekoliko primjera pitanja kako bi se mogli najbolje pripremiti za ispit.

Propisi u cestovnom prometu

Što je kolnik?

Što je prometna traka?

Što je motorno vozilo?

Što je masa vozila?

Što je ugrožavanje prometa?

Što je preglednost?

Koje uvjete za upravljanje vozilom u prometu na cesti mora imati vozač?

Kada vozač ne smije upravljati niti početi upravljati vozilom na cesti?

Koja osoba može steći pravo na samostalno upravljanje vozilom određene kategorije?

Kojim kategorijama vozila ima pravo upravljati vozač kojemu je izdana vozačka dozvola za upravljanje vozilima B kategorije?

Ponašanje sudionika u prometu

Što znači kulturno se ponašati u prometu?

Koji su razlozi da novi (mladi) vozači u pravilu nisu i sigurni vozači

U prometu, prema kojim se sudionicima vozač ne smije bez opreza pouzdati u načelo povjerenja?

Prema kojim se sudionicima u prometu vozač treba odnositi s povećanim oprezom?

Kako ćete voziti pokraj osoba prema kojima ne možete primjeniti načelo povjerenja?

Zašto je vozaču važno pravodobno uočiti opasnost u prometu?

Koji čimbenici povećavaju ispravnost odluke na opasnu situaciju u prometu?

Kako brzo se razgrađuje alkohol u krvi?

Pod kojim se uvjetima vozač smije vozilom uključiti u promet?

Kako najčešće reagira umoran vozač tijekom vožnje?

Cesta i njena obilježja

Što karakterizira brzu cestu?

Zašto je hrapav kolnički zastor povoljniji od glatkog?

Koja obilježja ceste utječu na povećanje sigurnosti vožnje?

U kojim će uvjetima prianjanje guma na cesti biti smanjeno?

Kada dolazi do zanošenja vozila u zavoju

Što je zaustavni put vozila?

O čemu ovisi duljina puta reagiranja?

Kako se može skratiti zaustavni put vozila?

Kojoj najmanjoj duljini mora odgovarati duljina potrebnog razmaka između vozila u koloni, dok se kreću cestom?

Što može povećati pozornost vozača za vrijeme vožnje?

Znakovi u prometu

Što prometni znakovi stavljaju do znanja sudionicima u prometu?

Čime je određeno značenje prometnog znaka?

Gdje se postavljaju prometni znakovi na mjestima na kojima postoji opasnost da ih sudionici u prometu neće na vrijeme uočiti?

Na kojoj udaljenosti ispred opasnog mjesta na cesti izvan naselja vozač u pravilu može očekivati prometni znak opasnosti?

Što označuju prometni znakovi izričitih naredaba?

Koje se oznake na kolniku obilježavaju žutom bojom?

Čemu služi puna uzdužna crta na kolniku?

Gdje se može očekivati dvostruka puna razdjelna crta na kolniku za dvosmjerni promet vozila?

Vozite noću. Razmak između smjerokaznih stupića na kolniku se smanjuje. Što to znači?

Što znači jedan zvižduk zviždaljkom koji daje policijski službenik?

Uočavanje prometnih uvjeta i situacije

Čime je uvjetovana vidljivost za vrijeme vožnje?

Što vozaču omogućuje prepoznavanje i izbjegavanje mogućih opasnih situacija tijekom vožnje?

Što se razumijeva pod oštrinom vida?

Što je širina vidnog polja vozača?

Što smanjuje širinu vidnog polja vozača?

Što utječe na percepciju vozača?

O čemu ovisi kvaliteta percepcije prometnog znaka?

Što mora činiti vozač kako bi izbjegao opasnosti i rizik u prometu?

Radi čega vozač mora provjeravati mrtvi kut?

Koje su moguće opasnosti tijekom vožnje pri promjeni uvjeta vidljivosti?

Ostali sudionici u cestovnom prometu

Može li se prema djeci u prometu primjeniti načelo povjerenja?

Kakvo ponašanje djece možete očekivati u prometu na cesti?

Zašto su vozači bicikla opasni u prometu?

O čemu vozači moraju voditi računa tijekom vožnje iza biciklista?

Vozite gradom i želite skrenuti u ulicu označenu prometnim znakom kao na slici. Kako čete postupiti?

pjesacka zona - prometni znak

Vozeći prilazite ovom prometnom znaku. Kako ćete postupiti?

prometni znak-covjek na cesti

Vozeći cestom naiđete na mjesto obilježeno ovim prometnim znakom. Kako ćete postupiti?

Pjesacki Prijelaz Plavi Znak

Kako ćete postupiti nailaskom na ovaj prometni znak?

Pjesacki Prijelaz Trokut

Vozeći cestom naiđete na dio ceste koji je obilježen ovim prometnim znakom. Gdje morate računati s pojavom djece?

Prometni Znak Djeca Na Cesti

Vozeći cestom naišli ste na ovaj prometni znak. Kako ćete postupiti?

Prometni Znak Biciklisti Na Cesti

Prometna pravila

Kako je vozač dužan obavijestiti druge sudionike u prometu o svojim namjerama?

Koja svjetla moraju biti upaljena na motornom vozilu za vrijeme vožnje danju u zimskom razdoblju računanja vremena?

Što mora učiniti vozač koji se sa zemljane ceste uključuje na cestu sa suvremenim kolničkim zastorom?

Kako se mora kretati vozač motornog vozila obilježenom prometnom trakom?

Kako ćete postupiti na raskrižju cesta iste važnosti?

Kako ćete postupiti kada pri skretanju svojim vozilom presijecate biciklističku stazu ili traku što se pruža uzduž kolnika kojim se krećete?

Koja je vozila vozač dužan propustiti na raskrižju cesta iste važnosti?

Što ste dužni učiniti zbog neke zapreke na cesti ako procijenite da nemate dovoljno prostora za sigurno mimoilaženje?

Kada vozač vozilom ne smije početi pretjecati drugo vozilo?

Koja vozila je zabranjeno ostavljati na posebno uređenoj površini namijenjenoj za kretanje pješaka?

Vozilo u funkciji sigurnosti prometa

Koji od navedenih uređaja su osnovni električni uređaji na vozilu?

Što omogućuje spojka?

Koju zadaću ima diferencijal na vozilu?

Što morate imati od navedenog kao obveznu opremu u osobnom automobilu?

Koja svjetla spadaju u uređaje za označivanje vozila?

Kako mora djelovati radna kočnica?

Gdje se postavlja sigurnosni trokut za vrijeme vuče neispravnog vozila?

Po čemu ćete prepoznati vozilo koje prati izvanredni prijevoz?

Koga ne smijete prevoziti na prednjem sjedalu svog osobnog automobila?

Vožnja u naselju

Vozite u gradu, zelenim valom. Što je zabranjeno?

Što se smatra kolonom vozila u naseljenom mjestu?

Kojom se najvećom dopuštenom brzinom smije voziti u naselju ako prometnim znakom nije drukčije određeno?

Koje su opasnosti moguće za vrijeme vožnje zelenim valom?

Što je zabranjeno za vožnje u kolonama vozila u gradu?

O čemu morate voditi računa tijekom prolaska raskrižjem?

Kojom prometnom trakom, u pravilu, vozač obavlja skretanje ulijevo iz ceste s jednosmjernim prometom?

Koja su bitna obilježja vožnje u gradu?

Koja Su Bitna Obiljezja Voznje U Gradu

Vozite u situaciji kao na slici. Na koje područje se odnosi ograničenje brzine?

Ogranicenje Brzine

Koje opasnosti možete očekivati u situaciji kao na slici?

Situacija U Prometu

Vožnja izvan naselja

Što karakterizira vožnju izvan naselja?

Koja su obilježja vožnje izvan naselja?

Koje su posljedice monotone vožnje ravnim dionicama ceste moguće za vozača?

Na kojim dijelovima ceste zimi često dolazi do sklizanja ili zanošenja vozila?

Koje posebne opasnosti prijete u vožnji na cesti izvan naselja u vrijeme turističke sezone?

Što podrazumijeva vožnja prilagođenom brzinom?

O čemu mora posebno voditi računa vozač vozila koji vozi brzo u granicama dopuštene brzine?

Koji su najčešći razlozi događanja prometnih nesreća nalijetanjam na vozilo koje na cesti usporava i skreće?

Što je bitno za izbjegavanje rizika od nalijetanja na vozilo koje se kreće ispred?

U kojim je situacijama potrebno povećati razmak u vožnji između vozila od dvije sekunde na tri sekunde?

Postupak u slučaju prometne nesreće

Kako ćete postupiti kada naiđete na prometnu nesreću u kojoj ima ozlijeđenih osoba?

Što je vozač dužan učiniti kada naiđe na mjesto prometne nesreće u kojoj ima ozlijeđenih osoba?

Kako treba postupiti sudionik u prometnoj nesreći u kojoj je netko izgubio život ili je ozlijeđen ili je nastala veća materijalna šteta?

Na kojoj se propisanoj udaljenosti od mjesta prometne nesreće postavlja sigurnosni trokut na cesti izvan naselja?

Kako se može dodatno obilježiti mjesto prometne nesreće, ako je potrebno?

Mora li vozač koji naiđe na mjesto prometne nesreće prevesti ozlijeđenu osobu na zahtjev ovlaštene osobe do najbliže zdrastvene ustanove?

Što vozači sudionici prometne nesreće u kojoj je nastala materijalna šteta, u kojoj ima ozlijeđenih ili poginulih osoba ne smiju uzimati neposredno nakon što se dogodila prometna nesreća?

Što je manja materijalna šteta u prometnoj nesreći?

Što su dužni učiniti vozači sudionici prometne nesreće u kojoj je nastala manja materijalna šteta na vozilima?

U kojim slučajevima se sudionik u prometnoj nesreći u kojoj je netko izgubio život ili je ozlijeđen ili je nastala veća materijalna šteta može privremeno udaljiti?

Vožnja u posebnim uvjetima?

Koje su opasnosti tijekom vožnje noću?

Koje opasnosti mogu nastati zbog zasljepljivanja?

Kada ne smijete za vožnje noću upotrebljavati duga svjetla za osvjetljavanje ceste?

Pretječete noću vozilo koje vozi s upaljenim kratkim svjetlima za osvjetljenje ceste. Kako ćete postupiti?

Na kojim mjestima je moguće očekivati jak bočni vjetar?

Koje opasnosti mogu nastati tijekom vožnje po magli?

Zbog čega nastaje vodeni klin (aquaplaning)?

Što se smatra zimskim uvjetima na cesti?

Kako ćete postupiti kada dođe do zanošenja vašeg vozila koje nema ABS uređaj?

Što je potrebno učiniti kako bi vidljivost iz vozila tijekom vožnje u zimskim uvjetima bila dobra?

Važno je napomenuti da se na ispitu za vozačku dozvolu za svaku temu postavljaju različita pitanja, a od kandidata se očekuje da odgovore točno i detaljno.

Nakon što položite pismeni dio ispita za vozačku dozvolu, sljedeći korak u procesu dobivanja vozačke dozvole je polaganje praktičnog vozačkog ispita. Praktični vozački ispit osmišljen je kako bi se procijenila vaša sposobnost sigurnog i odgovornog upravljanja motornim vozilom u stvarnim prometnim situacijama.

Tijekom praktičnog vozačkog ispita, bit će vam zatraženo da demonstrirate svoje vozačke sposobnosti u različitim situacijama, poput skretanja, mijenjanja traka, parkiranja i vožnje na raskrižjima. Vozački ispit obično se odvija na javnim cestama i može uključivati neke elemente simuliranog prometa.

Da biste položili praktični vozački ispit, morate demonstrirati sigurne vozačke prakse i zadovoljiti zahtjeve postavljene od strane vašeg instruktora i ispitivača. Zahtjevi se mogu razlikovati, te mogu uključivati demonstriranje sigurne kontrole brzine, glatko ubrzavanje i kočenje, pravilno signaliziranje i mijenjanje traka te svjesnost o okruženju oko vas.

Nakon što položite i pismeni i praktični vozački ispit te ispunite sve ostale druge zahtjeve za dobivanje vozačke dozvole propisane zakonom, dobiti ćete pravo na izdavanje vozačke dozvole. Važno je napomenuti da se prometni zakoni i propisi mogu razlikovati od mjesta do mjesta, stoga je važno upoznati se s konkretnim pravilima i propisima. Također je važno nastaviti vježbati sigurne vozačke navike i poštivati prometne propise kako biste zadržali svoja vozačka prava i kako biste se i vi i drugi sudionici u prometu održali sigurnima na cestama.

Želiš upisati autoškolu u Sesvetama? Kontaktiraj nas!

Podijeli članak