A1 kategorija

Photo 1528249373475 D50185a38e78

U osposobljavanje se može uključiti osoba koja ispunjava propisane uvjete i ako je navršila 15 godina i šest mjeseci.

Minimalni broj nastavnih sati osposobljavanja

Ako kandidat ne posjeduje vozačku dozvolu, broj sati je:

– 30 iz nastavnog predmeta PPSP (Prometni propisi i sigurnosna pravila)
– 9 iz nastavnog predmeta PPP (Pružanje prve pomoći)
– 20 iz nastavnog predmeta UV (Upravljanje vozilom)

Ako kandidat posjeduje vozačku dozvolu:

– AM kategorije vozila, autoškola temeljem procjene predznanja kandidata određuje potreban broj nastavnih sati  iz nastavnog predmeta PPSP, a iz nastavnog predmeta UV dužan je realizirati 10 nastavnih sati,

– B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, F, G i H dužan je realizirati 15 nastavnih sati iz nastavnog predmeta UV, a oslobođen je polaganja nastavnog predmeta PPSP

– A1 kategoriju bez pouge mjenjača dužan je realizirati 5  nastavnih sati iz nastavnog predmeta UV, a oslobođen je polaganja nastavnog predmeta PPSP

– bilo koje kategorije oslobođen je nastave iz nastavnog predmeta predmeta PPP

Pročitajte više o polaganju za motor.

Cjenik A1 kategorije

Kandidat ne posjeduje
niti jednu 
kategoriju

670,13 €

Kandidat posjeduje
B, BE, C, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, F, G, H 
kategoriju

218,75 €

Kandidat posjeduje
AM 
kategoriju

312,50 €

Kandidat posjeduje
A1 kategoriju
bez poluge mjenjača

156,25 €

Imaš pitanja? Kontaktiraj nas

Odgovaramo u najkraćem mogućem roku