Autoškola propisi - saznajte sve što trebate znati - Autoškola Safe Start

Autoškola propisi

Propisi su ključni dio procesa stjecanja vozačke dozvole i temeljni su za sigurnu vožnju na cestama. Kako biste se pripremili za ispit iz propisa u autoškoli, važno je razumjeti što su propisi, koji uvjeti vrijede za njihovo polaganje te koje zakone treba poštivati u Hrvatskoj. U ovom članku pružit ćemo vam sve bitne informacije o propisima i korake koje trebate poduzeti nakon polaganja ispita, kao i posljedice neuspjeha.

Što su propisi?

Propisi predstavljaju skup pravila i zakona koji reguliraju promet na cestama. Njihova svrha je osigurati sigurnost svih sudionika u prometu te promovirati pravilan i odgovoran način vožnje. Ispit iz propisa provjerava vaše znanje o tim pravilima i propisima, te vašu sposobnost primjene istih u praktičnim situacijama.

Uvjeti za polaganje ispita iz propisa

Da biste pristupili ispitu iz propisa kada ste u autoškoli u Sesvetama ili bilo kojoj drugoj lokaciji morate zadovoljiti određene uvjete. Također, potrebno je imati liječničko uvjerenje o tjelesnoj i mentalnoj sposobnosti za vožnju motornog vozila. Osim toga, trebate biti upisani u autoškolu i završiti određeni broj sati teorijske nastave prije nego što pristupite ispitu. Broj sati teorijske nastave ovisi o kategoriji vozila za koji želite polagati ispit.

U Hrvatskoj, postoji nekoliko zakona koji se primjenjuju na polaganje ispita iz propisa. Jedan od najvažnijih je Zakon o sigurnosti prometa na cestama. Taj zakon definira pravila i odgovornosti svih sudionika u prometu, uključujući vozače, pješake i bicikliste. Također, propisuje kazne za prekršaje i sankcije za nepridržavanje propisa.

Prije početka provedbe ispita iz pojedinoga nastavnog predmeta, ovlašteni ispitivač obvezan je utvrditi identitet kandidata na temelju važeće osobne isprave (uvidom u važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu).

Kandidat na vozačkom ispitu mora dati na uvid ovlaštenom ispitivaču liječničko uvjerenje o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za vozača vozila kategorije za koju polaže ispit, valjanu vozačku dozvolu ako već posjeduje neku od kategorija za upravljanje vozilom te Knjižicu kandidata za vozača propisno popunjenu i ovjerenu.

Ovlašteni ispitivač ima pravo odustati od ispita iz nekoliko razloga i to ako kandidat nije predočio važeću osobnu ispravu, u knjižici kandidata za vozača nije propisno realiziran i evidentiran tijek osposobljavanja, zbog bolesti ili psihofizičkog stanja u kojem se nalazi kandidat te nije predočio važeće liječničko uvjerenje o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za vozača.

Ovlašteni ispitivač također ima pravo i prekinuti provedbu ispita iz pojedinoga nastavnog predmeta kandidatu koji ometa provedbu ispita (frustrirajući postupci, psovke, verbalni ili fizički napad na ispitivača) ili se na ispitu koristi nedopuštenim sredstvima. Takav kandidat će moći polagati ispit uz ponovnu uplatu naknade u roku kojeg odredi ovlaštena stručna organizacija, a koji ne može biti kraći od 90 dana.

Idući korak nakon polaganja ispita iz propisa

Nakon uspješno položenog ispita iz propisa, slijedeći korak je praktična obuka vožnje. U ovoj fazi, instruktori autoškole će vam pružiti priliku da steknete praktično iskustvo u vožnji pod njihovim nadzorom. Tijekom obuke vožnje, bit će vam prenesena znanja o praktičnoj primjeni propisa i sigurnoj vožnji.

Što ako ne položite ispit iz propisa?

U slučaju neuspjeha na ispitu iz propisa, nemojte se obeshrabriti. Imate pravo pokušati ponovno. Autoškola će vam pružiti dodatnu podršku i nastaviti vas pripremati za ispit. Važno je koristiti neuspjeh kao priliku za učenje i poboljšanje svojih znanja. Budite uporni i posvećeni, jer uspjeh dolazi s vremenom i praksom.

Također, kandidat koji nije pravodobno pristupio polaganju ispita ili je odustao od polaganja ispita odnosno koji nije položio ispit iz pojedinoga nastavnog predmeta može ponovno pristupiti polaganju ispita, uz ponovnu uplatu naknade, u roku kojeg odredi ovlaštena stručna organizacija, a koji ne može biti kraći od sedam dana niti dulji od 50 dana.

Kandidat koji ne može pristupiti polaganju ispita obvezan je najkasnije 48 sati, računajući samo radne dane, prije polaganja ispita ovlaštenoj stručnoj organizaciji odjaviti pristupanje polaganju ispita.

Kandidat koji je na vrijeme odgodio pristupanje ispitu ili mu nije pristupio zbog razloga više sile ili bolesti može pristupiti polaganju ispita bez ponovne uplate naknade nakon što izostanak potkrijepi pisanim dokazom i pripadajućom dokumentacijom.

Propisi su neizostavan dio procesa stjecanja vozačke dozvole i važni za sigurnu vožnju na cestama. Razumijevanje pravila, uvjeta za polaganje ispita i zakona koji se primjenjuju u Hrvatskoj ključno je za uspješno prolazak ispita iz propisa. Nakon toga, idući korak je praktična obuka vožnje, koja će vam omogućiti primjenu znanja u stvarnim situacijama. U slučaju neuspjeha, nemojte odustati, već iskoristite tu priliku za učenje i rast. Sve to će vam pomoći da postanete siguran i odgovoran vozač na hrvatskim cestama.

U slučaju da  kandidat ne položi ispit 5 puta  ili ako prođe 12 mjeseci od kada su odslušani propisi, kandidat mora ponovno prisustvovati nastavi iz prometnih propisa.

Želite upisati autoškolu u Sesvetama? Kontaktirajte nas!

Podijeli članak